ข่าวสาร กิจกรรม

ข่าวสารการท่องเที่ยวและกิจกรรมเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร

วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ ครั้งที่ 11

จังหวัด ชุมพร ร่วมกับ อำเภอหลังสวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ...

Read more
7
Jul

จังหวัดชุมพรเตรียมจัดงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองชุมพร ประจำปี 2558

จังหวัดหวัดชุมพร เตรียมจัดงานเกษตรแฟร์และของดีเมือง ชุมพร ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก ...

Read more
7
Jul

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

โรงเรียนสวนศรีวิทยา ร่วมกับ บ้านป้าศรี โฮมสเตย์จัดกิจกรรมสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2553 โดยมีกิจกรรมนันทนาการ อาทิเช่น ...

Read more
29
Nov
Go Top